Skip to content

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Schroniska. Dokonanie zameldowania jak również dokonanie rezerwacji lub zapłaty zadatku traktuje się jako integralną część umowy. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Schroniska PTTK Markowe Szczawiny
 3. Gość Schroniska zobowiązuje się do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość podczas zameldowania gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 4. Zameldowanie odbywa się na podstawie spisania podstawowych danych meldunkowych w książce meldunkowej na terenie recepcji przez recepcjonistę. Pokój w Schronisku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Okres zameldowania jest przyjmowany na podstawie rezerwacji lub preferencji gościa, w innym przypadku przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 bez wcześniejszej informacji, upoważnia obsługę do przeniesienia tych rzeczy bez zgody Gościa do przechowalni bagażu. W przypadku pozostania gościa w pokoju po zakończeniu doby noclegowej zostanie naliczona opłata za następny nocleg.
 6. W przypadku pozostania gościa w pokoju po zakończeniu doby noclegowej zostanie naliczona opłata za następny nocleg.
 7. Prośba o przedłużenie doby może zostać najpóźniej złożona przed zamknięciem recepcji przed dniem wymeldowania. Schronisko może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu ze względu na wykorzystanie wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 8. Najmujący pokój Gość, nie może dokonać przekazania pokoju innym osobom.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na dokonanie zakwaterowania w najtańszej możliwej opcji noclegowej na wskazany dzień. W przypadku braku miejsc jest naliczana opłata 30zł/os. Odpowiadająca miejscu na podłodze.
 10. Dzieci do lat 5 nocują bezpłatnie z opiekunem na łóżku. W przypadku osobnego łóżka zostanie naliczona opłata Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
 11. Schronisko nie akceptuje zwierząt, ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy Babiogórskiego Parku Narodowego. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie Schroniska, włączając w to miejsca publiczne jak jadalnia i hol główny obiektu.
 12. Na terenie Schroniska, w tym – w pokojach Schroniska zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zakaz obejmuje korzystanie z e-papierosa. Złamanie powyższego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 13. W schronisku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego
 14. W godzinach ciszy nocnej nie wolno zakłócać spokoju innych gości. Obsługa schroniska ma prawo zarekwirować wszelkiego odtwarzacze muzyczne zakłócające cisze nocną. Urządzenia zostaną zwrócone podczas wymeldowania.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Schroniska powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 16. Na terenie schroniska zabronione jest używanie: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych. Powyższe nie dotyczy ładowarek do urządzeń elektrycznych oraz suszarek do włosów na terenie sanitariatów
 17. Gość powinien zawiadomić recepcję Schroniska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Schroniska bez uprzedniego ustalenia z obsługą Schroniska.
 19. W przypadku naruszenia postanowień powyższego regulaminu. Schronisko może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba naruszająca powyższy regulamin ma obowiązek zastosowania się do żądań personelu Schroniska oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia.